koscioly w parafii Tuczno

Aktualności z parafii - najnowsze wydarzenia z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie

Ojciec św. Benedykt XVI, ogłosił Rok Wiary w liście Porta Fidei. „Rozpocznie się on dnia 11 X 2012 r., w 50. rocznicę otwarcia Soboru Wat. II, a zakończy się w urocz. Naszego Pana Jezusa Chryst., Króla Wszechświata, 24 XI 2013 r.

11 X 2012 r. upłynie także 20. lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, bł. pap. Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary”.

 

1. Dziecko moje, stroń od wszystkiego, co złe i wszystkiego, co do zła jest podobne.
2.
Nie unoś się gniewem, bo gniew prowadzi do mordu. Nie bądĽ zazdrosny, ani kłótliwy, ani popędliwy, gdyż z tego wszystkiego dochodzi do zabójstw.
3.
Dziecko moje, nie poddawaj się namiętnościom, namiętność bowiem wiedzie do rozpusty. Unikaj słów nieprzyzwoitych i spojrzeń bezwstydnych, bo z tego wszystkiego rodzi się cudzołóstwo.
4.
Dziecko moje, nie zajmuj się wróżbami, ponieważ to skłania do bałwochwalstwa, ani zaklęciami, ani astrologią, ani oczyszczeniami, nie patrz na to ani nie słuchaj takich rzeczy, wszystko to bowiem daje początek bałwochwalstwu.
5.
Dziecko moje, nie bądĽ kłamcą, bo kłamstwo wiedzie do kradzieży, nie bądĽ też chciwy ani goniący za próżną sławą, gdyż wszystko to staje się przyczyną nieuczciwości.
6.
Dziecko moje, nie krytykuj, to bowiem prowadzi do obmowy, nie bądĽ zbyt pewny siebie ani nieżyczliwy, ponieważ z tego wszystkiego rodzi się oszczerstwo.
7.
Ty natomiast bądĽ cichy, gdyż cisi posiądą w dziedzictwo ziemię.
8.
BądĽ cierpliwy, miłosierny, życzliwy, spokojny, dobry, pomnij zawsze z bojaĽnią na słowa, które słyszałeś.
9.
Nie wynoś się i nie pozwalaj swej duszy na zuchwalstwo. Niechaj twoja dusza nie wiąże się z pysznymi, lecz przebywa wśród sprawiedliwych i pokornych.
10.
Wszystko, co cię spotyka, przyjmuj jako dobre, wiedząc że nic się nie dzieje bez Boga.

Bacz, by ktoś nie sprowadził cię z drogi tej nauki, gdyż taki człowiek uczy cię inaczej niż Bóg tego chce.

Jeśli możesz w całości nieść jarzmo Pana, będziesz doskonały; jeśli nie możesz, czyń, co możesz.

(Didache - fragment)

całość tekstu


Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Tucznie

oltarz glowny w kosciele parafialnym w Tucznie


ul. Moniuszki 1
78-640 Tuczno


tel: 67 259 30 22
www.tuczno.koszalin.opoka.org.pl
tuczno@koszalin.opoka.org.pl

Konto parafialne
- 02 8960 0003 2600 0185 2000 0010

Konto parafialne remontowe
- 23 8960 0003 2600 0185 2000 0020
Konto Caritas parafii
- 87 8960 0003 2600 1384 2000 0010Kancelaria czynna:
środy od 1500- 1700
soboty od 1000- 12
00
 


Odwiedziny strony:
 od IV 2009 do 1 IX 2013 r.
115 177


Codzienna liturgia Słowa Bożego
(czytania mszalne)

Ogłoszenia parafialne - aktualne

ogłoszenia parafialne, wygłaszane
w niedziele

Kościół parafialny - historia, opis
i zdjęcia kościoła parafialnego w Tucznie

Ołtarze - opisy konserwatorów
i zdjęcia ołtarzy w kościele parafialnym
w Tucznie

Podziemia kościoła - plan, opis

i zdjęcia podziemi w kościele
parafialnym w Tucznie

Nabożeństwa - porządek nabożeństw w kościołach parafii Tuczno

Kronika - zapis wydarzeń, które prze-żywała parafia w Tucznie, od 1945 r.

Statystyka - statystyka parafii w
Tucznie, aktualizowana w styczniu

Cmentarze - dawne (żydowski,
luterański) i obecny cmentarz w Tucznie

Duszpasterze - lista księży pracu-jących w parafii Tuczno, od najda-wniejszych czasów

Kościoły filialne - historia, opis
i zdjęcia kościołów filialnych w Martwi, Strzalinach i w Zdbowie.

Naprawy i remonty w parafii
od 1946 r.

Archiwalia - listy i dokumenty
z dawnych lat

Zgromadzenie Sióstr
św. Elżbiety w Tucznie

Przydatne - odnośniki (linki) do
interesujących i przydatnych stron WWW

Informacja turystyczna - broszura
informacyjna o kościele parafialnym
w Tucznie

Tuczno - historia Tuczna opisana przez kilku autorów, mapy i zdjęcia

   

Strona informacyjna parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie.
© Wszystkie prawa zastrzeżone. IE. 1024x768. IV 2009 r. Aktualizacja 01 II 2014 r.